Jaké je životní minimum?

Jaké je životní minimum?
PublicDomainPictures / Pixabay

Životní minimum v České republice bývá pravidelně zvyšováno. K poslední změně jeho výše došlo k 1. lednu 2012, a to ke zvýšení z 3 126,- Kč na 3 410,- Kč pro jednotlivce. Životní minimum je přitom definováno jako minimální hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb.

Výše životního minima se stanovuje podle věku jednotlivých osob, životní minimum dospělého je jiné, než životní minimum dítěte nebo studenta. Jaká částka tvoří životní minimum vaší rodiny, od něhož se dále odvíjí nárok na veškeré sociální dávky, je možno zjistit na jakékoli internetové straně s kalkulačkou životního minima nebo jednoduchým výpočtem.

Jaké je životní minimum pro rok 2012

Od začátku letošního roku je stanoveno životní minimum jednotlivce na částku 3 410,- Kč, životní minimum prvního dospělého ve vícečlenné domácnosti na částku 3 140,- Kč, pro druhou a každou další dospělou osobu 2 830,- Kč. Životní minimum dítěte závisí na jeho věku. Pro dítě do 6 let jde o částku 1 740,- Kč, od 6 do 15 let 2 140,- Kč a pro nezaopatřené dítě od 15 do 26 let o 2 450,- Kč.

Inspirace:  Nebankovní půjčky nejsou špatné, mají celou řadu výhod

Životní minimum domácnosti je pak prostým součtem životních minim jejích jednotlivých členů. Nedosahují-li vaše příjmy výše 2,4 násobku životního minima, požádejte úřad práce o výplatu přídavku na dítě a informujte se, nemáte-li ze zákona nárok i na některé další sociální dávky jako je např. příspěvek na bydlení. Nedosahují-li vaše příjmy ani výše životního minima všech členů rodiny, máte nárok na tzv. doplatek do životního minima – nově příspěvek na živobytí.

Životní vs. existenční minimum

Mimo termín životní minimum se můžete setkat i s termínem obdobným, totiž existenční minimum. Zde se jedná o minimální hranici peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb, a to pouze na úrovni umožňující přežití. Jde tedy o částku ještě nižší než je výše zmíněné životní minimum. Výše existenčního minima je v současné době pouhých 2 200,- Kč.