Coins Money Currency Euro Specie

Začněte od nuly s osobním bankrotem

Začít od nuly zní na jednu stranu velmi pesimisticky, ovšem na druhou stranu je často nový začátek jediným řešením. Stejně tak to může být právě u osobního bankrotu. Ne však každý dlužník si ale může o svůj osobní bankrot požádat. Pravidla jsou nekompromisní a pro všechny stejná.

Co je to osobní bankrot

Osobní bankrot je oddlužení fyzické osoby a u nás je možný od roku 2008. Řídí se insolvenčním zákonem neboli zákonem o úpadku a způsobech jeho řešení. V případě, kdy dlužník již nemůže splácet své dluhy, dojde k jeho oddlužení, tedy ke sjednocení dlužníkových dluhů.

Existují dva způsoby oddlužení, a to buď prodej majetku, nebo splátkový kalendář. První způsob představuje zabavení veškerého majetku, který vlastníte, a druhý je v podobě zabavení všech příjmů na příštích pět let. Vy tak budete muset během pěti let splatit minimálně třetinu svého dluhu a vystačit si pouze s životním minimem.

Jak vyhlásit osobní bankrot

Před vyhlášením osobního bankrotu musíte podat návrh na povolení oddlužení. Ten se připojí k návrhu na zahájení insolventního řízení. Návrh se podává ke Krajskému soudu a musí obsahovat:

 • označení dlužníka, případně i osob, které za něj mohou jednat,
 • očekávaný příjem v budoucích pěti letech,
 • příjmy za poslední tři roky a listiny, které dokládají uvedené příjmy,
 • návrh způsobu oddlužení,
 • seznam majetku a závazků,
 • písemný souhlas nezajištěného věřitele, který souhlasí se svou pohledávkou nižší než 30 procent.
Inspirace:  Co dělat, když mi už banka nepůjčí?

Po podání návrhu dlužník bude informován, zda soud povolil oddlužení či nikoliv. V případě, že dlužník nic nevlastní a jeho příjmy jsou pouze ze starobního či invalidního důchodu, pak jsou šance na osobní bankrot nízké. A v případě, že dlužník je OSVČ, pak jsou šance na oddlužení nulové.

Podmínky osobního bankrotu

Chce-li dlužník požádat o osobní bankrot, musí splňovat následující základní podmínky:

 1. Dluhy musí mít u více věřitelů, tedy alespoň dvou.
 2. Peněžité závazky musí být minimálně v 30ti denním prodlení po splatnosti.
 3. Dlužník musí být v platební neschopnosti.
 4. Nutné je mít dostatečný příjem, aby dlužník mohl splatit alespoň 30 % dlužné částky.
 5. Doba splácení dluhu je maximálně 5 let, ale výjimkou není i rychlejší oddlužení, během dvou či tří let.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.